Pelaaminen seurassa

icon

Pelaaminen seurassa
 
Vanhempien tehtävänä on tukea ja auttaa lasta hänen harrastuksessaan pyrkimällä avoimuuteen yhteistyössä seuran kanssa, luottamalla seuran valitsemiin toimihenkilöihin sekä antamalla lapselle aikaa kehittyä pelaajana.  Jalkapallo on joukkuepeli, jossa kehittyminen vaatii pitkäjänteistä harjoittelua.
 
Iän ja taitojen karttuessa pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen edustaen kuitenkin aina seuraa, ei joukkuetta.
 

Pelaajalisenssi ja vakuutus
 
Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva SPL:n pelaajalisenssi sekä vakuutus. Edustusoikeus, osallistuminen SPL:n ja piirin organisoimaan jalkapallotoimintaan, edellyttää voimassaolevaa lisenssiä ja vakuutusta.
Vakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat harjoituksissa, peleissä ja ottelumatkoilla sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Joukkue hoitaa pelaajalle vakuutuksen ja pelaajalisenssin sen jälkeen, kun joukkueen lisenssimaksu on maksettu ja henkilötiedot toimitettu joukkueenjohtajalle. Palloliiton pelaajavakuutusmaksun voi anoa oman vakuutusyhtiön todistuksella pois lisenssimaksusta, jos pelaajalla on oma kilpaurheilutoiminnan vahingot kattava tapaturmavakuutus. Vakuutusyhtiön todistus on aina toimitettava joukkueenjohtajalle lisenssimaksun yhteydessä. Kun pelaajalla on oma vakuutus, vastuu vakuutuksen voimassaolosta koko kauden aikana on pelaajan huoltajalla.

Lisenssit on hinnoiteltu ikäryhmittäin. Tiedot lisensseistä ja niiden hinnoista löytyvät Suomen Palloliiton sivuilta osoitteesta www.palloliitto.fi/seura/lisenssit.

Palloliitto ja seurat tarjoavat kaikille 11-vuotiaille tai nuoremmille pelaajille, joilla ei ole aiemmin ollut lisenssiä, mahdollisuuden tutustua 30 vuorokauden ajan seuratoimintaan maksutta. Ilmainen tutustumisaika antaa lapselle rajoittamattoman peli- ja harjoitteluoikeuden sekä Pohjola-vakuutusturvan kuukauden ajaksi.
 
 
Pelaajan liittyminen seuraan
 
Pelaajan liittyessä seuraan on hänen maksettava seuran toimintamaksua. Toimintamaksutaulukko löytyy MYPA-junioreiden etusivun linkistä Juniorit/Seura/Toimintamaksut.
 

Pelaajan siirtyminen seuran sisällä
 
Kun pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen, tulee kaikkien siirtymispäivään mennessä erääntyneiden maksujen olla maksettuina vanhalle joukkueelle.

Pelaajan siirtyminen seuran sisällä harjoittelemaan vanhempaan ikäryhmään on mahdollista seuraavin ehdoin:

  • pelaaja täyttää kyseisenä kalenterivuonna 14 vuotta tai enemmän. Muussa tapauksessa edellytetään poikkeuksellista lahjakkuutta tai muuta erittäin painavaa syytä, esimerkiksi matkustusongelmia
  • pelaajan kokonaisvaltaisen kehityksen takaamisen kannalta olisi parasta sallia siirtyminen harjoittelemaan toiseen ryhmään
  • päätöksen pelaajan siirtymisestä harjoittelemaan toiseen harjoitusryhmään tekevät joukkueiden vastuuvalmentajat, valmennuspäällikkö, pelaajan vanhemmat sekä pelaaja. Joukkueiden mahdollisten näkemyserojen esiintyessä päätöksen vahvistaa valmennuspäällikkö
  • pelaaja kirjataan aina ikänsä osoittamaan ikäryhmään harjoitusryhmästä riippumatta
  • ehdotuksen pelaajan siirtymisestä tekee aina vastuuvalmentaja, eivät vanhemmat. Päätöksen siirtymisestä tekee valmennuspäällikkö.
  • siirretyn pelaajan tilannetta tarkastellaan 3 kuukauden välein, ja mikäli pelaajan tilanteessa havaitaan muutoksia, niihin reagoidaan kuukauden kuluessa. Tilanteesta informoidaan aina kaikkia osapuolia.
  • siirtymisessä erityisesti huomioon otettava seikat ovat psyykkinen-, fyysinen- sekä taidollinen kehitys. Lisäksi muut harjoitteluun vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi koulutyöskentely, tulee ottaa ratkaisuja tehtäessä huomioon.
  • tavoitteena on, että pelaajan pelimäärä pysyy kehitystä tukevana, joten valmentajat yhdessä juniorivalmennuspäällikön kanssa päättävät ko. pelaajan pelimäärästä. Toiminnasta ja muutoksista tulee informoida pelaajaa sekä hänen vanhempiaan riittävän aikaisin (1kk).

 
 
Pelaajan lopettaminen seurassa
 
Jos pelaaja lopettaa pelaamisen seurassa, hänen on ilmoitettava siitä joukkueenjohtajalle. Kaikki lopettamispäivämäärään mennessä erääntyneet maksut on suoritettava joukkueen tilille.

Pelaajan siirtyessä edustamaan jotain toista seuraa, ei pelaajan edustusoikeuteen liittyvää edustustodistusta (pelaajasiirtolomake) allekirjoiteta, ellei pelaajan maksuja seuralle ole suoritettu ja seuralta saatuja varusteita luovutettu takaisin joukkueenjohtajalle.

Pelaajan lopettaessa kilpailutoiminnan jalkapallon parissa, tarjotaan hänelle mahdollisuutta jatkaa jalkapallon pelaamista harrastuksena seuran kerran tai kaksi kertaa viikossa järjestämässä harrasteryhmässä.
Toiminnan kehittämiseksi pyritään pelaajien lopettamisen syitä kartoittamaan kyselyn avulla.